Positiv og negativ forsterkning

Hver måned så har vi i samarbeid med Karianne på poteterapi en spalte om hundehold som vil berike ditt og hunden din sitt liv! 

Sjekk ut nettsiden til poteterapi! www.poteterapi.com

Når vi trener hund er det lurt å være bevisst litt læringsteorier, og her er det ikke alltid like lett å ha tungen beint i munnen!

Operant betinging er både en teori om læring og en teknikk for atferdsendring. Kort forklart handler det om å øke eller redusere visse atferder ved å introdusere positive eller negative konsekvenser. Den er basert på assosiasjonen mellom en gitt atferd og introduksjonen av positive eller negative konsekvenser. Hvis konsekvensen er positiv, forsterkes atferden. På den annen side, hvis den er negativ, blir den redusert eller eliminert.

 

Forsterkning og straff er viktige begreper i operant betinging: Positiv forsterkning ses når responsen øker i frekvens når bestemte konsekvenser presenteres. Hunden sitter seg og får en godbit = godbiten forsterker atferden «sitt». Operant betinging beskriver all læring som IKKE handler om reflekser, men det man kan

 

Når vi her snakker om POSITIV(+) snakker vi om å TILFØRE noe. Negativ(-) betyr å FJERNE noe. Konsekvensene av atferden har betydning for om atferden skjer igjen senere. Operant betinging skjer hele tiden, i alle dyr og mennesker. Dette er jo logisk i forhold til overlevelse. For evnen til å endre atferd etter de konsekvensene atferden har, er helt avgjørende for overlevelse i mange sammenhenger. Konsekvensene kan gjøre at atferden skjer oftere, og konsekvensene kan gjøre at atferden skjer sjeldnere. Vi snakker om derfor om forsterkning og straff. Et aversiv er en negativ forsterker, et stimuli som det er forsterkende å avslutte eller unngå (som strøm, strup, å bli slått, kjeftet på osv..)
Noen eksempler for å gjøre det hele mer forståelig: kalle viljestyrt adferd/respons.

Du får skryt for å ha gjort en god jobb - derfor vil du fortsette å gjøre en god jobb = du er positivt forsterket.

Du fikk tilsnakk på jobben for du tok Per sin kaffekopp. Dette var ubehagelig og du tar en annen kaffekopp = du har blitt negativt forsterket.

Du har kjørt altfor fort og mister lappen = du har fått en negativ straff.

Du biter negler og smører på bitter neglelakk for å minske det å bite negler = du har fått påført en positiv straff.

Tilbake til bloggen

Legg igjen en kommentar

Merk at kommentarer må godkjennes før de publiseres.