Atferdsproblem eller Problematferd?

Det er ikke lett å holde tungen rett i munnen når det kommer til hund , det er jo så mange ulike termer (og råd) å forholde seg til. Jeg skal derfor prøve å forklare så enkelt som mulig forskjellen på disse to begrepene. 

 

Men først må jeg påpeke at en hunds atferd er språk, det gir oss informasjon om hvordan hunden har det. Atferd har en funksjon; hunden ønsker å oppnå, eller unngå, noe gjennom atferden sin. Kanskje den vil skremme vekk en trigger? Eller den vil ha oppmerksomhet og har lært seg en måte å få det på? Bjeffer hunden overdreven mye? Bjeffing er ikke aggreasjon, det er språk. Bjeffer den for den varsler, vokter, kjeder seg, gjør seg til kjenne osv? For å kunne jobbe med å hjelpe hunden å velge mer hensiktsmessige atferder må vi legge tilrette slik at hunden mestrer miljøet, og vi jobber, kort fortalt ofte gjennom motbetinging (belønning) og systematisk desensitivisering (gradvis tilvenning). Det beste, om hunden din har en begynnnende utfordring, er å be om hjelp av en kompetent fagperson som trener positivt, før det eskalerer. Å påføre frykt og ubehag hjelper ikke hunden, men gjør vondt verre. 

 

ATFERDSPROBLEM

 

Atferdsproblem er utløst av ikke-viljestyrte responser (følelser), og hundens atferd er preget av dens humør/sinnstilstand. Ofte er det vi mennesker som opplever atferden som et problem, når det egentlig er naturlig hundeatferd. Som vokting, gjeting, varsling osv. Når en hund er aktivert, altså oppe i en form for stress, tar følelsene over og hunden agerer på instinkt. Overlevelsesmekanismen setter inn og hunden vil prøve ulike atferder for å se hvordan den kan få stressorene til å forsvinne. Da går de ofte inn i det vi kaller de fire frykt responser:

❤️ Fight (angripe): Hunden kan opptre aggressivt for å skremme vekk det den er redd for.

💙 Flight (flykte): Hunden vil komme seg vekk og få god avstand til stressoren. Det kan være å gjemme seg, løpe vekk osv

🩷 Freeze (fryse/stivne): hunden kan stivne og se rolig ut på utsiden, mens inni den er det kaos.

💚 Fool around (dempende signaler): Hunden prøver ikke bare å roe/dempe seg selv, men også de rundt seg. Det kan være gjesping, slikke seg rundt munnen, få raptus, løfte en labb, se vekk osv. 

 

PROBLEMATFERD: 

 

Alle hunder har grunnleggende behov, akkurat som oss mennesker. De trenger å føle på trygghet, få næringsrik mat, ha tilgang til vann, få leke, få nok fysisk- og mental stimulering, få nok søvn og hvile, gå på do når de må og få medvirke i egen hverdag bla. Føler HUNDEN at behovene sine ikke er dekket vil den prøve å få de dekket på egenhånd, noe som for oss kan oppleves som et stort problem. Husk; hunder har veldig lite kontroll i sitt eget liv….Tenk om vi skulle være avhengige av andre oft mat, drikke, gå på do osv…

 

Er hunden sulten kan den lete etter mat på kjøkkenbenken, i søppelet, ute osv. Noen hunder er konstant sulten, andre får gjerne ikke nok næring og det kan komme av kjedsomhet. Hunder liker jo å jobbe for (jakte på) maten sin! Det kan derfor være et tegn på at hunden ikke får nok mental stimulering. 

 

Føler hunden seg utrygg i en situasjon, kan den be om hjelp fra deg feks, eller prøve å kage vekk det den er redd. Da er det vær jobb som hundens omsorgspersoner å hjelpe den, det gjør vi ved å skape avstand eller ikke utsette hunden for det den syns er skummelt. Da må vi tilvenne hunden trygt og gradvis.

 

Det er ikke alltid lett å si om hunden har er atferdsproblem eller viser problematferd. Metodene vi bruker for å hjelpe hunden er stprt sett de samme, og man må finne den belønningsbaserte metoden sommpasser hunden. Man må og se på miljøet, relasjonen og andre faktorer som berører og påvirker hunden. Det er lett å gi opp, eller tenke at hunden bare er sånn om man føler man har gjort alt. Da vil jeg si at det finnes alltid håp og det finnes alltid en god metode. Som regel stpr man bare fast og trenger et nytt blikk, nye inputs og en ny start for at ting skal løsne. Det er ingen skam i å be om hjelp! 

 

Minner om at smerte i hunden kan og føre til at hunden endrer atferd! 

Karianne, Poteterapi

Lag deg en fin dag!
 
Tilbake til bloggen

Legg igjen en kommentar

Merk at kommentarer må godkjennes før de publiseres.